Innovation Lab

Kundnära utveckling av nästa generations förvaltning och underhåll av elnätet

 

Stärker elbolag för att forma lösningar för sin verksamhet 

På eSmart Systems är innovation kärnan i allt vi gör. Vi anser att kunderna bör spela en roll i utformningen av de lösningar de behöver för sin dagliga verksamhet. Vi utformade Innovation Lab för att vara en öppen miljö där elnätsoperatörer kan ansluta, samarbeta och forma nästa generation mjukvarulösningar utifrån deras behov.

 

Grid Vision 5D Projekt  

Leder utvecklingen av framtidens inspektion av elnät

Grid Vision 5D är vårt senaste utvecklingsprojekt som vi driver tillsammans med elnätsoperatörer baserade i Sverige, Norge och Danmark. 

Detta projekt syftar till att utveckla ett nytt koncept för tillståndsbaserad övervakning och vegetationshantering för luftledningar. I samarbete med elnätsoperatörer kommer vi att bygga en interaktiv 3D-miljö,  en ”digital tvilling” där ingenjörer kan utforska sina luftledningar och se defekter som identifierats med AI och igenom virtuella inspektioner. 

Vi kommer även att ta in ny data som UV, termografisk data, satellitbilder och LiDAR för analys av vegetationsrisk i samma 3D-miljö för att möjliggöra en ännu rikare, infrastrukturbaserad navigering av tillståndet för luftledningarna och dess miljö. Vi kommer att bygga tillståndsbaserade riskmodeller baserade på den information vi har samlat för att ge insikter om var de verkliga riskerna i elnätet sannolikt ligger. 

Målet med Grid Vision 5D är att ge medarbetarna inom förvaltning och underhåll samt beslutsfattare en solid informationsbas, för att gå från reaktiv eller kalenderbaserad planering av inspektion och underhåll till en mycket mer proaktiv, riskbaserad elnätsförvaltning. 

Er roll i programmet 

I alla våra Innovation Lab-projekt står kunderna i centrum för det vi designar och utvecklar, och Grid Vision 5D är inget undantag. När ni väl är en del av programmet kommer er roll, genom workshops och testning tillsammans med de andra elnätsoperatörerna, att vara att ge input om era operativa utmaningar och behov som kommer att forma projektets mål och resultat.

Dessutom får ni även möjlighet att ge feedback och påverka riktningen på de verktyg vi gemensamt bygger. Detta är en oslagbar möjlighet att få en plats vid bordet med era branschkamrater och med vårt team av digitaliseringsexperter för energibranschen. Tillsammans kommer vi att forma framtiden för förvaltning av elnät!

                                                                                  

 

If your interested in this program, fill out the form