Innovation Lab

Kundenær utvikling av neste generasjons tilstands- og risikoverktøy for strømnettet

Styrker nettselskaper slik at de kan forme løsninger for egen nettdrift

Innovasjon ligger til grunn for alt vi gjør i eSmart Systems. Vi mener at kundene våre bør spille en aktiv rolle i å utforme løsningene de trenger i sin drift. Derfor har vi skapt Innovation Lab, et møtested hvor nettselskaper kan samarbeide, utveksle erfaringer og bidra til å utforme og utvikle fremtidens programvare.

 

Prosjektet Grid Vision 5D

Skal utvikle fremtidens løsninger for inspeksjon av kraftnettet

 

Vårt nyeste innovasjonsprosjekt er Grid Vision 5D. Vi ønsker norske, svenske og danske nettselskaper velkommen som deltagere i prosjektet.

Gjennom prosjektet ønsker vi, sammen med deltagerne, å utvikle et helt nytt konsept innenfor tilstands- og risikovurderinger for kraftlinjer og vegetasjonsforvaltning.

Sammen skal vi bygge en programvareløsning som inkluderer et interaktiv 3D miljø, en digital tvilling, av kraftnettet. Løsningen skal gjøre nettselskapene i stand til å utforske kraftnettet, både i 2D og 3D, og samtidig få oppdaterte rapporter om tilstand og risiko i det aktuelle området.

For å oppnå dette må vi hente inn data fra ulike luftbårne sensorer, som RGB, UV, NIR, IR og Lidar. Ved hjelp av kunstig intelligens, maskinlæring og andre analyseteknikker kan disse dataene gi bred innsikt i tilstanden av både master og vegetasjon i kraftgatene. Fra tilstand kan vi utvikle risikomodeller som skal bistå nettselskapene med innsiktsbasert prioritering og planlegging av vedlikehold.

Målet med Grid Vision 5D er å gi nettforvaltere og relevante beslutningstagere et solid informasjons- og innsiktsunderlag. Slik kan nettselskapene bevege seg bort fra kalenderbasert og reaktivt vedlikehold til en mer tilstandsbasert og proaktiv forvaltning av kraftnettet.

Din rolle i programmet

Som i alle våre Innovation Lab prosjekter vil du som kunde spille en sentral rolle i utforming og utvikling av løsningene.  Som en del av programmet vil din rolle være å bidra, gjennom arbeidsgrupper og utprøvinger, med domenekunnskap og innspill om operasjonelle utfordringer og behov. Slik bidrar du til å forme prosjektets retning og form. Dine tilbakemeldinger på løsningene som utvikles vil være avgjørende for prosjektets suksess. Deltagelse i prosjektet er en unik sjanse til å påvirke utviklingen av fremtidens verktøy for inspeksjon av kraftnettet gjennom samarbeid med andre i bransjen og våre egne eksperter. Sammen skal vi bidra til å forme fremtidens forvaltning av kraftnettet. 

                                                                                  

 

If your interested in this program, fill out the form